Utställning

Oavsett vilken hundras man har kan man delta i hundutställningar. Det finns också mindre officiella utställningar för blandrashundar och det gör att även ägare av dem kan ställa ut. I de allra flesta fall ställer man ut hunden för att man vill få den bedömd av riktiga domare. Ibland vill man ha omdömet för att kunna avla bättre på hunden och för att ta ut ett högre pris för de kommande valparna. Men hur går en utställning till, vilka krav ställs och så vidare?

Hur går utställningen till?

En utställning går till som så att man åker dit med sin hund. Hunden ska sedan sitta i en bur tills dess att det är dags att visa fram den för domarna. Under tiden man väntar passar många på att göra lite fix med päls, klor och annat. Hunden kan också dricka och äta lite.

När hunden ska visas är det bra om den är rastad så att den inte gör ifrån sig inne på utställningen. När hunden ska visas börjar det med att ägaren eller en förare går med den i hundens olika gångarter så att domarna kan se hur hunden rör sig. Efter det ska hunden upp på ett bord där domaren känner igenom den, tittar på pälsen, tänder och annat. Överlag bedöms hundens kropp, lynne och man tittar på den samt jämför den med rasens standard. Målet är att ligga så nära den som möjligt.

Ställs det krav på hunden?

Vid en utställning ställs det en hel del krav på hunden. Den måste till exempel kunna gå i ledigt koppel bredvid sin förare. Den ska inte dra eller kasta sig omkring. Domarna måste också kunna känna igenom hunden, titta den i munnen med mera utan att den säger ifrån. För att hunden ska kunna få resultat som bäst i ras eller liknande krävs det också att den har en stamtavla. Hunden måste också vara vaccinerad för att få delta på en utställning.

Beteenden som inte accepteras

När det gäller utställningar finns det en hel del beteenden som inte accepteras. Hunden får till exempel inte visa aggressivitet eller göra utfall mot andra hundar eller människor. Då kan den bli avvisad från utställningen. En hund som inte kan bli undersökt av domaren kan inte heller få något omdöme. För att uppfylla rasens standard ska hundens lynne också passa rasen och där ska inte aggressivitet finnas. Det drar ner betyget enormt.

kheera