Freestyle

I freestyle för hundar är det inte precis som att hunden ska lyssna på musik. Det är mer en form av lydnad där hunden och föraren ska utföra olika rörelser samtidigt som musik spelas i bakgrunden. Det kan handla om att hunden går slalom, om att hunden ska hoppa över förarens ben med mera. Det ligger en hel del träning bakom de duktiga ekipagen.

Att träna freestyle

När man börjar träna freestyle kan det vara klokt att tänka på att man inte går för fort fram. Det är viktigt att en ung hund får möjlighet att utvecklas i sin takt så att muskulatur och annat inte tar skada. Det skadar dock inte att träna lite grann. Det kan dock vara klokt att se till att hunden inte hoppar allt för högt innan den har vuxit färdigt</p>

Tävlingar

Inom freestyle måste hunden vara mycket lydig. Man kan inte tävla i freestyle och ha ett koppel på hunden. Då är risken mycket stor att man trasslar in sig rejält. Man måste helt enkelt veta att hunden håller sig där den ska och att man kan hålla kontroll på den. Man får helt enkelt inte leva sig in allt för mycket i musiken utan man måste fortfarande se till var man har sin hund.

Skaderisker

Inom freestyle hoppar man inte över några hinder eller springer i skogen på stenar. Det finns dock en viss risk för att man råkar trampa på hunden, att man råkar träffa den med benet eller med en hand. Generellt sett är dock skaderiskerna väldigt låga.

kheera